SZKOLENIE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU BANKU W ZARZĄDZANIU SYSTEMEM OCHRONY DANYCH

ODPOWIEDZIALNOŚC ZARZĄDU BANKU W ZARZĄDZANIU SYSTEMEM OCHRONY INFORMACJI RODO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU BANKU W ZARZĄDZANIU SYSTEMEM OCHRONY INFORMACJI RODO

Odpowiedzialność Zarządu Banku w zarządzaniu systemem ochrony informacji 

Gromadzenie w toku działalności instytucji finansowej danych osobowych klientów, kontrahentów oraz pracowników nakłada na Bank jako Administratora Danych Osobowych  obowiązek bezpiecznego przechowywania i przetwarzania takich danych. 

Niedopełnienie obowiązków wynikających z RODO może skutkować nie tylko pozwem cywilnym, ale również odpowiedzialnością karną, dlatego tak ważna jest świadomość Banku o odpowiedzialności wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Zarządzanie systemem ochrony informacji w Banku kompleksowo zawiera w sobie kwestie związane z tajemnicą bankową, cyberbezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej w Banku, bezpieczeństwem informacji i ochrony danych w oparciu Rekomendację D i wymagania normy ISO/IEC 27001, wdrożenia działań zapobiegających incydentom bezpieczeństwa, które ciążą na podmiotach przetwarzających dane.

Omawiany zakres szkolenia obejmuje:

  • przygotowanie Zarządu Banku do stosowania zasad zawartych w RODO oraz Rekomendacji D, co korzystnie wpływa na ograniczenie ryzyka nałożenia administracyjnych kar pieniężnych i odszkodowań dla osób fizycznych, 

  • właściwe delegowanie obowiązków na pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
  • opanowanie systemowego podejście do problemu ochrony informacji, nie tylko w zakresie ochrony informacji, ale również monitorowania skuteczności wdrożonych zabezpieczeń, co uchroni Bank od strat materialnych wynikających z konieczności jej odtworzenia, przerw w działalności, a także od utraty dobrego wizerunku Banku,

  • przedstawienie najczęściej spotykanych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji w Banku na podstawie doświadczenia, incydentów i konkretnych przypadków naruszenia bezpieczeństwa z praktyki audytorskiej,

  • praktyczne aspekty i pojęcia związane z kwestiami cyberbezpieczeństwa

Z programem, terminem realizacji i warunkami uczestnictwa w szkoleniu można zapoznać się poniżej:

https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/39-odpowiedzialnosc-zarzadu-banku-spoldzielczego-w-zakresie-ochrony-danych-osobowych-i-cyberbezpieczenstwa-.html

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia:

https://edu.servus-comp.pl

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenia-dla-bankow/

Każdy temat szkoleniowy jest cyklicznie przez nas powtarzany na portalu.
Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń dedykowanych specjalnie dla Banków Spółdzielczych oraz śledzenia na bieżąco terminów realizacji szkoleń.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

Dodaj komentarz