SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKA ICT BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH DLA WYTYCZNYCH NADZORU

SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKA ICT BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH DLA WYTYCZNYCH NADZORU
SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKA ICT BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH DLA WYTYCZNYCH NADZORU

 

Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa informacji dla ABI

Bank obligatoryjnie wyznacza osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi organów krajowego i unijnego nadzoru finansowego.

Bank może powierzyć wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w nadzorze obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Korzyści wynikające z zawarcia umowy wsparcia w zakresie bezpieczeństwa informacji to:

 • spełnienie wymagań europejskiego i krajowego organu nadzoru finansowego
 • wypełnienie luki kompetencyjnej w obszarze systemu bezpiecznego przetwarzania informacji w odniesieniu do wymagań EBA i KNF
 • wsparcie w realizacji wytycznych obejmujących wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji w tym cyberbezpieczeństwa w zakresie, w jakim informacje są przechowywane w systemach ITC
 • optymalizacja kosztów związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji
 1. Organizacyjne bezpieczeństwo danych
 2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
 3. Weryfikacja skuteczności funkcjonujących w środowisku banku elementów bezpieczeństwa fizycznego
 4. Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji
 5. Realizacja obowiązku sprawozdawczego
Moduły dodatkowe
 1. Analiza ryzyka bezpieczeństwa ICT
 2. Ochrona danych osobowych
 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 4. Szkolenia

Wpis na naszym blogu opisuje powyższe zagadnienie jedynie w sposób informacyjny, natomiast wytyczne nadzoru są bardzo obszerne. W razie zainteresowania  poruszonym tematem zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

 

Dodaj komentarz