WERYFIKACJA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH IOD

WERYFIKACJA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH IOD
WERYFIKACJA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH IOD

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych opracował listę pytań dotyczących przestrzegania przepisów RODO dotyczących funkcji IOD, które będzie kierował do administratorów i podmiotów przetwarzających. Prezes UODO oceni prawidłowości powoływania i funkcjonowania inspektorów ochrony danych. Pytania dotyczą między innymi tego jakie stanowisko zajmuje IOD i komu podlega w strukturze organizacyjnej administratora czy też w jaki sposób administrator zapewnia, aby Inspektorowi nie były wydawane instrukcje co do wykonywania przez niego zadań.

Z naszego doświadczenia wynika, iż w Bankach Spółdzielczych IOD posiada szereg innych  obowiązków, dlatego tak ważnym jest przeprowadzenie i udokumentowanie oceny konfliktu interesów w przypadku wykonywania innych zadań. Opracowane pytania przez UODO pozwolą szerzej spojrzeć na funkcję IOD w Banku Spółdzielczym oraz zweryfikować stosowane praktyki i wprowadzoną w tym zakresie dokumentację.

Zachęcamy do przeprowadzenia wewnętrznej oceny czy Bank jako Administrator danych prawidłowo wykonuje wynikające z przepisów obowiązki w zakresie dotyczącym inspektora ochrony danych (IOD). Udokumentowanie przeprowadzonej oceny może być przydatnym dokumentem w przypadku planowanej na rok 2022 kontroli UODO w Bankach, o której pisaliśmy tutaj: PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (UODO) – DOKUMENTACJA

Zapraszamy Państwa na nasze szkolenie dedykowane dla IOD w Bankach Spółdzielczych:


ROLA I OBOWIĄZKI IOD-a w BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Lista pytań opracowanych przez UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/2336

 

Szczegóły dotyczące kontroli UODO:

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (UODO) – POPRAWNY REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (UODO) – DOKUMENTACJA

Zapraszamy Państwa do zapoznania się na naszą ofertą:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

 

Dodaj komentarz