Eksperci Servus Comp prowadzą wykłady na studiach podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDIA PODYPLOMOWE MBA

„Zarządzanie bankiem spółdzielczym” - „Management of Co-operative Bank”

Wykłady prowadzone przez ekspertów firmy Servus Comp w ramach studiów MBA na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obejmują różnorodne tematy:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

TAJEMNICA BANKOWA

NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA I BIOMETRYCZNA

Z dużym zainteresowaniem spotkały się wykłady poruszające temat bardzo aktualny obecnie w Bankach Spółdzielczych jakim jest pozyskiwanie nowych, zwłaszcza młodych klientów. Słuchaczom zaprezentowano  autorską koncepcję marketingu dostosowaną do realiów działania i specyfiki Banków Spółdzielczych. Podczas wykładu omówiono m.in.  8 zagadnień składających się na całość koncepcji:

Część I:                Marketing internetowy dla bankowości spółdzielczej

Część II:               Opracowanie celowanych kampanii reklamowych przy wykorzystaniu FB i AdWords Google

Część III:              Nowe trendy działania w promocji i sprzedaży usług bankowych  

Część IV:             Tworzenie i optymalizacja stron internetowych dla bankowości spółdzielczej

Część V:               Kreowanie produktu bankowego

Część VI:             Szkolenia sprzedażowe po opracowaniu przez bank koncepcji sprzedaży i celów sprzedaży

Część VII:            OUTSOURCING usług związanych z marketingiem – czy warto?

Część VIII:           Bankowe grupy biznesowe wspierania biznesu

Nasi eksperci prowadzą szkolenia na zlecenie firm specjalizujących się w szkoleniach bankowych.

Szkolimy na zlecenie m.in.: FRBS, BODiE, ZRBS, Szkoły Bankowości w Sandomierzu:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenia-dla-bankow/

Szkolenia prowadzimy również bezpośrednio w bankach, zarówno dla pracowników jak i dla kadry zarządzającej.  Już teraz zapraszamy na najbliższe szkolenie ITIL zakończone certyfikowanym egzaminem. Warto wspomnieć, że rekomendacja D zalecana przez KNF została opracowana na bazie ITIL. Należy również pamiętać, że IPS w czasie audytów w bankach zaleca szkolenia ITIL dla kadry zarządzającej:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenie-premium-bank-z-akredytowanym-egzaminem-itil-foundation/

Zapraszamy Państwa do współpracy. O naszych kompetencjach można dowiedzieć się na naszym portalu wiedzy dla Banków Spółdzielczych:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami naszej firmy. Zapraszamy do kontaktu!

 

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 

PODYPLOMOWE STUDIA MBA ZARZĄDZANIE BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

Dodaj komentarz