CZYM JEST TRWAŁY NOŚNIK I CZY WDROŻENIE TRWAŁEGO NOŚNIKA SIĘ OPŁACA?

CZYM JEST TRWAŁY NOŚNIK I CZY WDROŻENIE TRWAŁEGO NOŚNIKA SIĘ OPŁACA

CZYM JEST TRWAŁY NOŚNIK?

Trwały nośnik (ang. durable media) – materiał lub urządzenie (każdy nośnik informacji) umożliwiające przechowywanie - przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania - zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

WIKIPEDIA

Trwały nośnik - materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (e-mail zapisany na twardym dysku) umożliwiające konsumentowi bądź przedsiębiorcy przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez czas odpowiedni do celów, jakim służą (np. po 2 latach od zawarcia umowy). Trwały nośnik pozwala na odtworzenie informacji w niezmienionej postaci – bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.

UOKIK

CZY WDROŻENIE TRWAŁEGO NOŚNIKA SIĘ OPŁACA?

DZIĘKI TRWAŁEMU NOŚNIKOWI ZYSKUJEMY:

  • uwiarygodnienie wykonanej transakcji
  • nieograniczony dostęp do interesującego nas dokumentu
  • szybkość komunikacji z Klientem np. poprzez e-mail, używając w tym przypadku poczty elektronicznej jako nośnika informacji dystrybuowanej z trwałego nośnika
  • udostępnienie danego pliku w chmurze
  • integralność zawartego dokumentu czyli jego nienaruszalność
  • oszczędność pieniędzy, gdyż np. zamiast wysyłać Klientom informacje w formie papierowej, można w tym celu wykorzystać trwały nośnik. Jeden z banków w skali roku wydawał na listowne informowanie Klientów tak duże sumy, że już po 6 - 8 miesiącach od wdrożenia technologii trwałego nośnika bank ten zanotował zwrot zainwestowanych środków !!!

GDZIE MA ZASTOSOWANIE TRWAŁY NOŚNIK?

Ogólnie nie ma nakazu stosowania trwałego nośnika, ale jego zastosowanie regulują stosowne ustawy. Ułatwia on życie szczególnie w komunikacji z Klientem w takich branżach jak:

  • branża finansowa: banki, pożyczkodawcy
  • branża turystyczna
  • e-commerce – sklepy internetowe

TRWAŁY NOŚNIK A TECHNOLOGIA

Wprowadzenie trwałego nośnika wymaga odpowiednich instrumentów spełniających konkretne wymagania. Są to np.: specjalistyczne macierze WORM i specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwi sprawne zarządzanie technologią, a Klienci zyskają nieograniczony dostęp.

Na rynku jest kilka dostępnych rozwiązań. Każdy z dostawców uważa swoje rozwiązanie za najlepsze. Co ciekawe, w  rozmowach z prezesami banków przeważa jednak rozsądek w podejmowaniu decyzji z tym związanych. Jak zwykle może okazać się, że technologia kupiona w pośpiechu, mimo zapewnień dostawcy, nie spełnia rygorystycznych wymagań. Spokój i rozwaga w wyborze tej technologii działa na korzyść.

RODO A TRWAŁY NOŚNIK

Wdrażając trwały nośnik nie wolno zapomnieć o  ustawie dotyczącej Ochrony Danych Osobowych.

 

Zapraszamy na naszego bloga:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/blog/


Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz