Plany Ciągłości Działania w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Plany Ciągłości Działania w sytuacji zagrożenia koronawirusem

W czasach szalejącego wirusa wiele firm wydało zarządzenia, aby pracownicy, których specyfika pracy na to pozwala, pracowali z domu. Okazało się, że w dobie nowego zagrożenia, nawet w instytucjach państwowych większość spraw można załatwić drogą elektroniczną.

A jak to wygląda w realnym życiu w środowisku banków spółdzielczych?

Ostatnio nasz audytor - szkoleniowiec rozmawiał podczas szkolenia z ASI w jednym z banków spółdzielczych i otrzymał bardzo wyczerpujące informacje, jak zarząd banku i dział informatyki poradzili sobie z tym problemem.

Na pytanie:

„Czy byłeś gotów na koronawirusa?"

 

Usłyszał odpowiedź:

Obecna sytuacja zaskoczyła prawdopodobnie wszystkich. Tym razem nie chodzi (niestety) o wirusa komputerowego.
Wielu użytkowników naszych systemów teleinformatycznych musiało pozostać w domach.
Musieliśmy sobie sami zadać wiele pytań:

  • Czy i jak Bank zapewni możliwość pracy zdalnej (home office) swoim pracownikom?
  • Jak wyglądają procedury polityki bezpieczeństwa w przypadku, gdy większa ilość pracowników chce pracować spoza naszych lokalnych zasobów?
  • Czy mamy przygotowaną odpowiednią ilość urządzeń przenośnych lub komputerów stacjonarnych do takiej pracy?
  • Czy są one prawidłowo zabezpieczone, a procedury ich użytkowania są prawidłowo zbudowane i testowane?
  • Czy obowiązujący w Banku Plan Ciągłości Działania uwzględnia tego typu sytuacje?
    (2 marca 2020 poruszyliśmy ten temat na naszym blogu: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/system-zarzadzania-ciagloscia-dzialania-szkolenia-servus-comp-krakow/)

W naszym banku posiadamy opracowany PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA wraz z procedurą wykonywania pracy zdalnej przez kluczowych pracowników banku, a połączenia i urządzenia są skonfigurowane do pracy zdalnej. Dodatkowo bank posiada wydajne rozwiązanie UTM, które powinno obsłużyć wiele połączeń zdalnych. W tym jednak przypadku testowanie rozwiązania odbędzie się dopiero na przysłowiowej "produkcji". Konieczność przejścia na taki typ pracy pokaże, czy przyjęte rozwiązanie się sprawdzi. Dlatego tak ważne są testy warunków skrajnych, by uniknąć przykrej niespodzianki w przypadku incydentów.

Podsumowując – jak się tylko chce, to nawet z sytuacji kryzysowej można wyjść obronną ręką. Warto w tym miejscu nadmienić, że bank, o którym mowa, ma sumę bilansową na poziomie 250 mln.

Wiele podmiotów dopiero teraz odkrywa, że ich zasoby nie pozwalają na komfortową lub jakąkolwiek pracę zdalną przy wykorzystaniu VPN !!!

Na te wszystkie problemy administratorzy systemów informatycznych i zarządy banków muszą znaleźć odpowiedź bardzo szybko. Warto w czasie audytu bezpieczeństwa informacji dokładnie przeanalizować zestawione rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa, aby wyeliminować ewentualne luki w systemie. W czasie prowadzonych przez nas audytów bezpieczeństwa weryfikujemy również te rozwiązania.

Mamy nadzieję, że banki wyciągną wnioski z obecnej sytuacji i częściej będą chciały weryfikować tego typu rozwiązania. Jak widać sumiennie opracowane Plany Ciągłości Działania, nie dla widzimisię nadzorcy, przydają się w czasach kryzysu!

Kilka praktycznych informacji o pracy zdalnej w obliczu koronawirusa można przeczytać na oficjalnej stronie rządowej. Poniżej krótki fragment:

Czy pracodawca może obecnie nakazać swoim pracownikom pracę zdalną?

Tak, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa pracodawca może nakazać swoim pracownikom pracę zdalną. Wynika to z zapisów tzw. specustawy, czyli specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa.

Praca zdalna to nie to samo co telepraca

Praca zdalna jest pojęciem szerszym niż telepraca. Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy - w rozumieniu specustawy - w celu przeciwdziałania COVID-19.

Jaka jest więc różnica między pracą zdalną a telepracą? 

Telepracą jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem jest więc pracownik, który wykonuje pracę w tych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Może to być np. praca wykonywana na komputerze i przesyłana pracodawcy pocztą elektroniczną.

Praca zdalna może natomiast polegać także na tym, że pracownik wykonuje pracę np. w domu bez użycia środków komunikacji elektronicznej (komputera, internetu).  Przykładowo pracownik w domu analizuje dokumenty, pisze opinię odręcznie itp., a następnie przekazuje pracodawcy efekt swojej pracy w sposób uzgodniony z pracodawcą.

Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną?

Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy.

Czy w przypadku zlecenia pracy zdalnej wynagrodzenie ulegnie zmianie?

Nie, wynagrodzenie pracownika nie ulegnie zmianie. Praca zdalna to po prostu zmiana miejsca wykonywania pracy.

W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną - czy konieczne jest zlecenie na piśmie?

Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej - oznacza to, że polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron, czyli zarówno pracodawcy, jak i pracownika, byłoby jednak potwierdzenie takiego faktu np. w piśmie skierowanym do pracownika czy służbowym e-mailu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-i-przedsiebiorca-w-obliczu-koronawirusa---praktyczny-poradnik

 

Zapraszamy do śledzenia wpisów na naszym blogu, gdzie można przeczytać wiele cennych informacji: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/blog/

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403,  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz