AKTYWNA SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ W BEZPOŚREDNIEJ RELACJI Z KLIENTEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

AKTYWNA SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ W BEZPOŚREDNIEJ RELACJI Z KLIENTEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Servus Comp

 

AKTYWNA SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ W BEZPOŚREDNIEJ RELACJI Z KLIENTEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO - SZKOLENIE PREMIUM BANK

W bankach spółdzielczych spotykamy się z różnym podejściem do sprzedaży ubezpieczeń. Część banków podchodzi do tematu bez emocji, a druga część ma świadomość, że na ubezpieczeniach można zarabiać. Firmy ubezpieczeniowe współpracujące przy sprzedaży ubezpieczeń organizują spotkania dla pracowników w bankach spółdzielczych mające na celu przeszkolenie pracowników w zakresie sprzedaży określonego produktu ubezpieczeniowego. Na bazie własnego doświadczenia i rozmów z Zarządami Banków, które wykazały brak szkoleń z technik sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, opracowaliśmy obszerny moduł szkoleniowy dla pracowników banków spółdzielczych obejmujący zasady sprzedaży ubezpieczeń.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i doradców klienta sektora ubezpieczeniowego w banku oraz do działów obsługi klienta, kierowników zespołów sprzedaży i produkt-managerów.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatu jest oparte głównie na praktycznych ćwiczeniach, które weryfikują na bieżąco zdobytą wiedzę.

GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

 • uruchomienie wśród uczestników systematycznej i proaktywnej sprzedaży ubezpieczeń podczas wizyty klienta w oddziale banku,
 • nabycie przez uczestników umiejętności prowadzenia rozmowy sprzedażowej przez telefon,
 • nabycie przez uczestników umiejętności skutecznego radzenia sobie z obiekcjami,
 • nabycie przez uczestników świadomego stosowania technik finalizacji sprzedaży,
 • poznanie najczęściej popełnianych błędów podczas sprzedaży produktów sektora ubezpieczeniowego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • zwiększenie ilości klientów – oferta ubezpieczeniowa banku,
 • umiejętna prezentacja oferty w oparciu o korzyści konkretnego klienta,
 • poznanie modelu skutecznej telefonicznej rozmowy handlowej oraz rozmowy w trakcie bezpośredniego spotkania z klientem w placówce banku,
 • umiejętne zwiększenie wpływu na decyzję klienta,
 • brak oporów przy obiekcjach klienta i sprawne radzenie sobie z nimi,
 • skuteczne finalizowanie i zamykanie sprzedaży (techniki finalizacji sprzedaży).

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU MODUŁÓW:

MODUŁ I        OTWARCIE SZKOLENIA

MODUŁ II       ROZMOWA TELEFONICZNA

Celem modułu jest wypracowanie z grupą argumentów sprzedażowych niezbędnych do otwarcia przez telefon rozmowy na temat ubezpieczeń w kontekście konkretnych potrzeb klienta, a także stworzenie skutecznego schematu rozmowy telefonicznej.

MODUŁ III      TRENING KOMUNIKACJI ORAZ IDENTYFIKACJI POTRZEB I MOTYWÓW ZAKUPOWYCH KLIENTÓW

Celem modułu jest wypracowanie z grupą skutecznych argumentów produktowych do poznanych potrzeb i motywów  zakupowych klientów, a także przygotowanie zestawu pytań pomocnych w otwarciu sprzedaży oraz na innych etapach rozmowy handlowej.

MODUŁ IV     TRENING SKUTECZNEJ PREZENTACJI OFERTY

Celem modułu jest rozwijanie umiejętności świadomej i efektywnej prezentacji produktu w oparciu o konkretne potrzeby klienta.

MODUŁ V       TRENING POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY

Szkolenie prowadzi menedżer sprzedaży, doświadczony trener biznesu i konsultant. Prawnik z wykształcenia, handlowiec z zamiłowania. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe zdobyte w dużych przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych, jak również prowadząc działy sprzedaży w firmach z sektora MŚP.  Przez wiele lat swojej kariery zawodowej pracował jako konsultant ds. ubezpieczeń, następnie rozwijał swe umiejętności na stanowiskach managerskich. Jako manager budował z powodzeniem całe zespoły sprzedażowe, zrekrutował i wyszkolił dziesiątki handlowców i managerów. Był wielokrotnie nagradzany za doskonałą jakość biznesu i wyniki sprzedażowe. Obecnie nie tylko z sukcesem prowadzi szkolenia sprzedażowe , ale również cały czas czynnie doradza swoim klientom m.in. jak od strony finansowej zabezpieczyć proces sukcesji.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz