8 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZAINSTALOWAĆ SYSTEM GLPI – PREMIUM BANK TECHNOLOGIE

Audytorzy Servus Comp Data Security w czasie audytów bezpieczeństwa informacji w bankach sprawdzają m.in: rozliczalność, help desk, inwentaryzacje sprzętu i inne parametry, które wynikają z zaleceń Rekomendacji D KNF oraz normy ISO 27001.

Banki Spółdzielcze w większości przypadków stosują różne rozwiązania do wizualizacji - paramertyzowania tych danych. W większości przypadków nadzorowanie parametrów odbywa się ręcznie, co jest procesem bardzo czasochłonnym. Natomiast informatycy znający Linuksa w dużej mierze do automatyzacji pewnych procesów nadzorczych wykorzystują darmowe oprogramowanie open source. I tu ważna uwaga. Jeżeli w Banku zatrudnieni są administratorzy i informatycy mający kompetencje do administrowania środowiskiem Microsoft, może pojawić się problem przy implementacji programów open source LINUX. Niestety nie ma nic za darmo. W przypadku programów open source wymagana jest wiedza umożliwiająca samodzielną administrację i zarządzanie platformami. Część banków, mimo braku kompetencji LINUKSOWYCH u swoich administratorów lub informatyków zleca wstępne konfiguracje firmie zewnętrznej, a późniejsze utrzymanie pozostawia w gestii pracowników.

GLPI – darmowy system do zarządzania zasobami IT Banku

Prośby o polecenie w miarę uniwersalnego systemu do zarządzania infrastrukturą w banku zainspirowały nas do opracowania artykułu o systemie open source GLPI. Dodatkową inspiracją był telefon od kolegi informatyka z korporacji amerykańskiej, który zapytał nas czy znamy GLPI? Dlaczego pyta? Ponieważ chcą usystematyzować zarządzanie IT w firmie i szukają systemu spełniającego ich wymagania. Wybór padł na GLPI. Komercyjne systemy są rozbudowane i bardzo drogie w zakupie i w utrzymaniu. Zwrócili uwagę na rozwiązanie GLPI, które zawiera wiele modułów upraszczających administrowanie infrastrukturą IT, a co najważniejsze wiele używanych programów można zintegrować z tym programem. Do tego GLPI jest za darmo - GLPI to darmowy program opensourcowy.

Rekomendacja D, którą wdrażały Banki Spółdzielcze została opracowana przez KNF na bazie ITIL (zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT). GLPI posiada moduł zgodny z ITIL! Do tego IPS (system ochrony instytucjonalnej) w kilku przypadkach zalecił w Bankach odbycie szkolenia z ITIL!

Servus Comp w ramach podnoszenia kompetencji w Bankach organizuje szkolenie certyfikowane w Krakowie z ITIL Foundation Więcej szczegółów oraz zapisy na szkolenie: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenie-premium-bank-z-akredytowanym-egzaminem-itil-foundation/  Zapraszamy do zapoznania się z tematem i do ewentualnego kontaktu w tej sprawie.

Co potrafi GLPI i dlaczego jest godne uwagi?

glpi

 

1)      Service Desk zgodny z ITIL V2

Moduł pomocy w zakresie usług GLPI spełnia określone standardy ITIL v2, najbardziej akceptowanej struktury najlepszych praktyk dla oprogramowania do zarządzania usługami. Łączy kategoryzację, eskalację, informację o poziomie usług, wpływ, ważność, obliczanie priorytetów, standaryzację statusu, żądanie weryfikacji na kilku poziomach oraz wdrażanie automatycznych przepływów pracy w oparciu o zasady biznesowe.

2)      Automatyczna inwentaryzacja oraz zarządzanie aktywami

GLPI zapewnia liczne zaawansowane funkcje zarządzania zapasami i zasobami:

 • Inwentaryzacja zasobów: komputery, ekrany, drukarki, urządzenia sieciowe, urządzenia i telefony
 • Szczegółowy widok zasobów, z ich połączeniami i portami sieciowymi
 • Dane historyczne dla każdej modyfikacji zasobu
 • Zarządzanie systemem operacyjnym (nazwa, wersja, wydanie, jądro, licencja itp.)
 • Zarządzanie zainstalowanym oprogramowaniem
 • Zarządzanie komponentami wewnętrznymi
 • Inwentaryzacja składników sieci, zdalne połączenie z portem (adres IP, adres MAC, VLAN, gniazdko sieciowe itp.)
 • Zarządzanie cyklem życia aktywów (z zapasów do wycofania)
 • Wirtualizacja (relacja host do vm, system operacyjny, oprogramowanie)
 • Zarządzanie centrami danych (pokoje, obudowy, szafy, PDU)
 • Wykaz drukarek, tonerów, materiałów eksploatacyjnych
 • Zarządzanie certyfikatami
 • Zarządzanie telefonią: linie, telefony, karty sim
 • Rezerwacja aktywów
 • Wykrywanie sieci i lokalna inwentaryzacja za pomocą wtyczek FusionInventory lub OCS Inventory

GLPI

Możliwość graficznej prezentacji inwentaryzowanego sprzętu.

3)      natywne mechanizmy kontroli jakości inwentaryzowanych danych

BRAK POWIELANYCH DANYCH

GLPI ma natywne mechanizmy kontroli jakości danych inwentaryzacji, ułatwia pracę administratorów danym obszarem i cechuje się dużą dokładnością emitowanych statystyk. Administrator po określeniu reguł kontrolujących ma pewność, że system nie dopuści do statystyk danych zduplikowanych.

SŁOWNIK

Dzięki zastosowaniu ewidencji komponentów na zasadach bazy słownikowej następuje pełna racjonalizacja danych magazynowych importowanych do GLPI.

GLPI

4)    Zarządzanie i administrowanie danymi zasobów IT: gwarancje, finanse, faktury, umowy, planowanie

CYKL ŻYCIA KOMPONENTÓW

Pełna kontrola nad terminami wycofywanych komponentów. GLPI można konfigurować tak, aby automatycznie informował o tych datach (zmiana statusu towaru, odbiór materiału itp.).

GWARANCJA

GLPI informuje użytkownika na bazie wprowadzonych informacji o dacie końca gwarancji o rodzaju wsparcia gwarancyjnego. Można ustawić alert tak, aby wcześniejsza informacja o końcu gwarancji pomogła w odpowiednim czasie wystąpić o ewentualne przedłużenie gwarancji zachowując w ten sposób jej ciągłość.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Możemy dowolnie nadzorować budżet na zaplanowane wymiany komponentów. Ustawiony budżet idealnie można dopasować do nadzorowanych komponentów i na tej bazie planować wydatki. W każdej chwili na życzenie otrzymujemy analizę wydatków połączoną z konfiguracjami infrastruktury. GLPI oblicza całkowity koszt (TCO) nadzorowanych komponentów.

UMOWY, KONTRAKTY, DOSTAWCY I KONTAKTY

Pełny nadzór nad umowami, kontraktami powiązany z dostawcami oraz kontaktami. Przy dokładnym sparametryzowaniu zakładki  otrzymujemy dokładne rozliczenia umów, kontraktów. Wprowadzone dane umożliwiają dostęp do informacji o rozliczeniach z dostawcami oraz stanie realizacji umów i kontraktów.

DOKUMENTY

Przechowuj w sposób uporządkowany dokumenty związane z zakupionym towarem (faktury, dowody dostawy, dokumentacje techniczne itp.).

GLPI

5)      Inwentaryzacja oprogramowania i zarządzanie licencjami

GLPI oferuje zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM).

AUTOMATYCZNA INWENTARYZACJA

W połączeniu z narzędziami takimi jak FusionInventory lub OCS Inventory NG, GLPI jest potężnym rozwiązaniem do zarządzania oprogramowaniem i licencjami.

Automatyczna inwentaryzacja zainstalowanego oprogramowania:

 • MS Windows
 • Mac OS X
 • Linux i BSD
 • UNIX (AIX, Solaris, HP-UX)
 • Zgłoś numer instalacji i wersję oprogramowania
 • Instalacje platformowe
 • Wykrywa różnice między liczbą instalacji deklarowanej licencji na oprogramowanie a tym, co jest faktycznie zainstalowane.
 • Automatyczne licencjonowanie licencji Microsoft i Adobe (tylko FusionInventory)

KATEGORYZACJA OPROGRAMOWANIA

GLPI oferuje możliwość tworzenia kategorii oprogramowania i automatycznego przypisywania ich.

 • Mechanizm reguł do przypisywania kategorii do oprogramowania
 • Wizualizuj wszystkie programy według kategorii
 • Automatyczna możliwa kategoria z zasobów FusionInventory (komponent, poprawka, aktualizacja zabezpieczeń, aplikacja itp.)

6)      Baza wiedzy i często zadawane pytania

FUNKCJE

GLPI ma hierarchiczną bazę wiedzy

 • Edytowanie artykułów za pomocą zintegrowanego edytora WYSIWYG.
 • Zarządzanie tłumaczeniami artykułów
 • Ograniczenie do liczby uczestników (podmiot, grupa, użytkownik)
 • Walidacja artykułów
 • Zarządzanie wersjami artykułu
 • Możliwość komentowania artykułu
 • Funkcja łączenia – dopasowania danego artukułu z przedmiotami, zgłoszeniami itd.
 • Możliwość użycia w katalogu usług wtyczki formularza

Dostępne jest również FAQ, które jest podzbiorem bazy wiedzy dla użytkowników końcowych.

7)      Statystyki i raporty

ZINTEGROWANE RAPORTY

Dzięki zintegrowanemu działaniu GLPI dostarcza statystyki zapasów i statystyki Helpdesk:

 • Status
 • Współpracownik (wnioskodawca, obserwator, technik) przez pewien okres czasu
 • Funkcja materiału (marka, typ, model, lokalizacja, system operacyjny) według materiału

ZAPASY W DANYM OKRESIE

 • Materiały według rodzaju
 • Raporty dotyczące informacji finansowych
 • Materiały według statusu

NARZĘDZIA ZEWNĘTRZNE

Dzięki otwartej bazie danych GLPI można połączyć z narzędziami do raportowania, takimi jak METABASE przy pomocy zaimplementowanej wtyczki.

8)      Pełna integracja z systemem IT firmy

GLPI doskonale integruje się z Twoim systemem informacyjnym.

UWIERZYTELNIANIE I KONTROLA DOSTĘPU

 • Można połączyć GLPI z wieloma źródłami uwierzytelniania: serwerami LDAP, serwerami pocztowymi itp.
 • GLPI umożliwia tworzenie zaawansowane reguły zarządzania uprawnieniami użytkowników 
 • Podział aplikacji na jednostki, umożliwia dostęp do określonych danych 
 • Można skonfigurować automatyczne uwierzytelnianie (SSO), aby ułatwić swoim użytkownikom nadzór

INWENTARYZACJA ZASOBÓW

GLPI ułatwia i automatyzuje inwentaryzację infrastruktury IT:

 • Zautomatyzowany spis większości systemów operacyjnych dostępnych na rynku
 • Zarządzanie maszynami fizycznymi, wirtualizacja i kontenery
 • Odkrycie i inwentaryzacja sieci
 • Inwentaryzacja serwera VMWare
 • Łączenie się z narzędziami inwentaryzacyjnymi innych firm, takimi jak np. Microsoft SCCM

POŁĄCZENIA Z INNYM OPROGRAMOWANIEM

GLPI ma wiele możliwości integrowania z wieloma elementami infrastruktury IT, takimi jak np.: Airwatch, iTop, OpenVAS, Xivo, PreludeSIEM, Centreon i wiele innych!

WTYCZKI

Dzięki dostępnemu API można samodzielnie konfigurować rozwiązania dostosowując je do własnych potrzeb.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

W celu uzyskania dodatkowych informacji w omawianych zakresach zapraszamy do kontaktu:

 

Andrzej Popiołek

Audytor Wiodący SZBIszkolenia

+48 602 220 749      

andrzej.popiolek@servus-comp.pl

 

Barbara Dyka

Koordynator ds. Audytów i Szkoleń

+48 608 407 668

barbara.dyka@servus-comp.pl

 

Anna Stręk

Audytor Wiodący SZBI

+48 781 555 025

anna.strek@servus-comp.pl

 

Servus Comp Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Mazowiecka 25/502, 30-019 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 6772394344 | Regon: 362815411 | KRS: 0000582481

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

8 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZAINSTALOWAĆ SYSTEM GLPI – PREMIUM BANK TECHNOLOGIE

Dodaj komentarz