ANALIZA RYZYKA I OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH – szkolenie Premium Bank

ANALIZA RYZYKA I OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH 
(DPIA – WARSZTATY)

Warsztaty w FRBS OLSZTYN prowadziła Anna Stręk - audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych, opracowuje dla Klientów wewnętrzne procedury, polityki oraz inną wymaganą dokumentację.

Głównym tematem warsztatów było ustalenie  technicznych (informatycznych) i organizacyjnych środków, które Banki Spółdzielcze powinny stosować w celu minimalizacji ryzyka w celu przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA).

Metody przyjęte w Bankach odnoszą się do ryzyka operacyjnego  i w zasadzie nie nadają się do analizy ryzyka w obszarze danych osobowych, dlatego w trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z  narzędziami do sprawnego przeprowadzenia tego procesu.

Uczestnicy warsztatów  uzyskali mi.in:

    • informacje nt. sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych w banku wg RODO
    • praktyczną wiedzę z zakresu przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) 
    • wiedzę, jak samodzielnie przygotować dokumentację, na wzorach sporządzonych przez szkoleniowców oraz analizować i rozwiązywać zadania związane z pracą Inspektorów Ochrony Danych
    • omówiona została analiza konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych

Jeżeli Państwa pracownicy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych potrzebują wsparcia, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Zapewniamy doradztwo dla Inspektorów Danych Osobowych w różnych formach, w zależności od posiadanej wiedzy.

 

Nasz ekspert, Anna Stręk, udzieli wyczerpujących informacji – zapraszamy do kontaktu:

781 555 025

anna.strek@servus-comp.pl

 

Zapraszamy do śledzenia szkoleń:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenia-dla-bankow/

naszych audytów:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyty-v-premium/

oraz do odwiedzenia naszego bloga:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/blog/


Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz