Czym jest ITIL i dlaczego należy go stosować w Bankach Spółdzielczych?

SZKOLENIE ITIL FOUNDATION DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Z AKREDYTOWANYM EGZAMINEM Servus Comp

 

Niezależnie od tego, czy pracujemy z wewnętrznym działem IT, czy z zewnętrznymi usługodawcami,  działania w obszarze IT to proces skomplikowany, który często powoduje spięcia i nieporozumienia.  Przyczyną takich sytuacji może być  niewłaściwe  zarządzanie procesami,  niespójna  terminologia bądź ewidentny brak standaryzacji tych procesów.  Rozwiązaniem na te organizacyjne problemy  instytucji finansowych może być właśnie zbiór dobrych praktyk zarządzania usługami IT, czyli ITIL.

Co to jest ITIL?

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zestaw najlepszych praktyk w zakresie zarządzania infrastrukturą IT oraz usługami teleinformatycznymi, który powstał w Wielkiej Brytanii i funkcjonuje od 1989 roku. Korzystają z niego tysiące firm,  organizacji oraz instytucji na całym świecie.

Jest to biblioteka zawierająca uporządkowaną koncepcję zarządzania usługami IT w celu zapewnienia stabilnych i wydajnych usług informatycznych dla realizacji procesów biznesowych, polecana przez największe firmy informatyczne na świecie. Dzięki klarownym wskazówkom i zdefiniowanym celom przebiegu procesów, pozwala dostarczać usługi informatyczne użytkownikom na najwyższym poziomie równocześnie obniżając koszty i optymalizując sprawne działanie usług  Service Desk.

ITIL z powodzeniem może być stosowany
w Banku Spółdzielczym niezależnie od jego wielkości,
wykorzystywanego oprogramowania i technologii,
umów z dostawcami oraz usług outsourcingowych.

Nie zapominajmy o tym, iż Rekomendacja D i zbiór dobrych praktyk  ITIL stanowią uzupełniający się mechanizm w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury  teleinformatycznej zalecany Bankom przez KNF.

Korzyści ze stosowania ITIL

Rozważając, czy warto zastosować ITIL w swoim Banku, skierujmy uwagę przede wszystkim na korzyści płynące z wykorzystywania tego zbioru praktyk:

 • zapewnianie użytkownikom usług informatycznych na oczekiwanym przez nich poziomie wydajności i dostępności eksploatowanych systemów
 • usprawnienie współpracy na linii Bank – Klient
 • standaryzacja i zwiększenie przewidywalności usług IT,
 • usprawnienie i redukcja kosztów świadczenia usług IT,
 • usystematyzowanie i zwiększenie przewidywalności usług IT,
 • kontrola poziomów wydajności procesów IT w dowolnym momencie,
 • lepsze zarządzanie jakością poprzez ciągłe doskonalenie usług,
 • umiejętne wykorzystanie zasobów: ludzi, sprzętu, oprogramowania,
 • produktywne zarządzanie informacją, co wpływa na wspomaganie podejmowania decyzji dotyczących wsparcia.

Istotna zaletą ITIL jest możliwość dostosowania założeń tej metodyki do własnych potrzeb, niezależnie od charakteru działalności i wielkości organizacji, uzasadnienia biznesowego  i zdefiniowanych zobowiązań pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług.

Szkolenie ITIL Foundation

Szkolenie ITIL Foundation zapoznaje uczestników z głównymi założeniami ITIL, strukturą procesów, koncepcją, definicjami i ogólnymi zasadami funkcjonowania infrastruktury IT, tworząc stabilne podstawy do efektywnego zarządzania obszarem usług informatycznych. Dostarcza wiedzy związanej z Cyklem Życia Usługi, poszczególnymi procesami zarządzania, ustawicznym doskonaleniem oraz w zakresie wzajemnych zobowiązań i korzyści opartych na bibliotece dobrych praktyk ITIL. Pozwala dogłębnie zrozumieć model procesowy, który umożliwi przekształcenie instytucji finansowej w dobrze zarządzaną jednostkę. Poznanie podstawowych pojęć oraz standardowej terminologii z obszaru tematyki ITIL pozwoli na stworzenie platformy porozumienia i usystematyzowania wiedzy w obszarze zarządzania infrastrukturą IT.

Jako audytorzy z obszaru bezpieczeństwa informacji infrastruktury teleinformatycznej niejeden raz spotykamy się z informacją o zaleceniach poaudytowych IPS-u odnośnie skierowania na szkolenie z ITIL Foundation pracowników działu IT oraz Zarządu Banku. Część Banków już teraz dysponuje specjalistami, którzy odbyli to szkolenie i  wykorzystuje nabytą wiedzę do efektywnego zarządzania obszarami IT w banku.

Jak wygląda akredytowany egzamin ITIL®Foundation?

Egzamin ITIL na poziomie podstawowym składa się z 40 pytań (test jednokrotnego wyboru). Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 26 punktów, czyli 65% poprawnych odpowiedzi. Czas przewidziany na napisanie egzaminu wynosi 60 minut. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management potwierdzający zdobyte umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania procesami IT.

Pamiętajmy o tym, iż korzystając z doświadczeń ITIL, uczymy się na sukcesach i porażkach światowych koncernów i organizacji. Posiadając gotowy zbiór wskazówek dostarczanych przez bibliotekę ITIL, możemy uniknąć błędów popełnionych przez innych i skorygować własne działania skutecznie usprawniając przy tym funkcjonowanie całego Banku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu ITIL® Foundation, które odbędzie się w poniższych terminach:

 • 09 – 02.10.2019 r. w Krakowie w Centrum Konferencyjne Willa Decjusza
  ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków, Sala Błękitna
 • 06-08.11.2019 r. w Inowrocławiu  

Z opisem szkolenia i programem można zapoznać się w poniższym linku:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenie-premium-bank-z-akredytowanym-egzaminem-itil-foundation/

Na naszym  portalu wiedzy dla Banków Spółdzielczych blogu Premium Bank znajdą Państwo informację o I edycji szkolenia ITIL® Foundation , która miała miejsce w Willi Decjusza w Krakowie:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/premium-bank-itil-foundation-dla-bankow-spoldzielczych-z-akredytowanym-egzaminem/

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz