Jak prowadzić skuteczny marketing w banku spółdzielczym?

Przeczytaj i wyciągnij wnioski – warto !

JAK PROWADZIĆ SKUTECZNY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Nowoczesny marketing w bankach spółdzielczych to wyzwanie i konieczność, o której robi się coraz głośniej za sprawą licznych fachowych publikacji i branżowych szkoleń.  Eksperci z firmy Servus Comp mają w tym swój udział jako praktycy, prowadząc  audyty i fachowe szkolenia w bankach spółdzielczych. Widząc ogromne potrzeby w tym zakresie stworzyli nowoczesną koncepcję marketingu dedykowaną dla banków spółdzielczych.

Jak przygotować strategię, aby trafić nie tylko do wiernych klientów, ale zainteresować nowych, dla których historia i tradycja banku nie są tak ważne, jak m.in.:

 • szybkość dostarczenia usługi
 • nowoczesna forma oferowanego produktu
 • kompetentna i fachowa obsługa
 • konkretna informacja
 • sprawne i skuteczne działanie

WAŻNE ELEMENTY

PRZYGOTOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ

Strategię marketingową należy przygotować w formie planu marketingowego będącego prostym zestawieniem docelowych segmentów rynku, wyznaczonych celów, harmonogramu i narzędzi niezbędnych do skutecznej realizacji tej strategii. Warto również zaplanować dedykowane szkolenia marketingowo – sprzedażowe realizowane bezpośrednio w banku na realnych produktach pokazując przy tym, jakimi narzędziami marketingu dysponujemy w dialogu z Klientem.

OPRACOWANIE SEGMENTACJI KLIENTÓW

Ważnym elementem marketingu w banku spółdzielczym jest segmentacja klientów i wiedza, dla której grupy przygotowujemy nasze produkty. Umożliwia ona efektywne oddziaływanie na potencjalnych klientów, dzięki odpowiedniemu dostosowaniu produktów i usług do preferencji określonych grup wiekowych i ich skutecznej promocji.

Niektórzy dzielą klientów na 4 grupy wiekowe, niektórzy na 2 grupy, a my staramy się lansować rozwiązania dla jednej wspólnej grupy. Uważamy, że nowoczesne narzędzia i produkty bankowe muszą być  dedykowane dla wszystkich klientów.

Analizy prowadzone w bankach spółdzielczych pokazują niebezpieczną tendencję: gros klientów banków spółdzielczych reprezentuje grupę wiekową między 55 a 68 rokiem życia. Banki powinny wykreować więcej nowoczesnych produktów, aby zaspokoić rosnące wymagania klientów również w innych grupach wiekowych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy w bankach spółdzielczych zaowocowało stworzeniem nowoczesnej koncepcji marketingowej.

KONCEPCJA NOWOCZESNEGO MARKETINGU
DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

MARKETING DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCHMARKETING DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

W kolejnych artykułach szerzej  opiszemy wyżej wymienione zagadnienia.  Już teraz zapowiadamy wpis o wykorzystaniu Facebook ADS i Google ADS jako narzędzia reklamowego. Doradzimy  jak rozliczać i  egzekwować zawarte w umowie warunki współpracy z firmami outsourcingowymi i jaki budżet przeznaczyć na skuteczną reklamę Facebook ADS i Google ADS.

GDZIE MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z KONCEPCJĄ NOWOCZESNEGO MARKETINGU DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH?

 • Podczas szkoleń prowadzonych przez ekspertów Servus Comp in. w:
  • BODiE -  Poznań, Warszawa, Lututów, Tczew
  • FRBS -  Kraków, Rzeszów, Olsztyn, Białystok, Katowice, Wrocław, Warszawa
  • Bankowa Szkoła w Sandomierzu -  Lublin
  • ZRBS - Warszawa
  • Uniwersytet Rolniczy - Kraków I edycja - Studia MBA dla kadry zarządzającej Banków Spółdzielczych

 https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenia-dla-bankow/

 • Czytając nasze wpisy omawiające zagadnienia marketingu publikowane na bs.net.pl i na naszym wortalu dla banków spółdzielczych www.premiumbank.zadbajobezpieczeństwo.pl
 • Prowadzimy również szkolenia wyjazdowe bezpośrednio w siedzibie banku.
 • Podczas wizyt naszych ekspertów w zainteresowanych bankach proponujemy konkretne rozwiązania marketingowe.
 • Prowadzimy wykłady w ramach studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/eksperci-servus-comp-prowadza-wyklady-na-studiach-podyplomowych-mba-zarzadzanie-bankiem-spoldzielczym/

 • Inne możliwości przekazu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z ekspertami firmy Servus Comp za pośrednictwem strony: mail, telefon:

Andrzej Popiołek   tel. kom. +48 602 220 749  mail: andrzej.popiolek@servus-comp.pl

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz